Okomite tende

  • Home
  • /
  • Okomite tende

OKOMITE TENDE

OKOMITE TENDE IDEALNO RIJEŠENJE SU ZA ZATVARANJE LOĐA. UZ PRISTUPAČNE CIJENE I JEDNOSTAVNO ZATVARANJE LOĐE DOBIJE SE KVALITETNA ZAŠTITA OD SUNCA.

SA UGRADNJOM ALUMINIJSKIH RUČICA OD 50 ILI 75 CM OMOGUĆAVA SE PROVJETRAVANJE- PROZRAČNOST LOĐE.

SPUŠTANJE PLATNA VERTIKALNE TENDE VRŠI SE MEHANIČKI-RUČICOM ILI MOTOROM PUTEM PREKIDAČA ILI DALJINSKOG UPRAVLJAČA.

OKOMITE TENDE MOGU BITI U IZVEDBI :

SA KAZETOM I VODILICAMA KAZETOM I VODILICAMA SISTEM ZIP, BALKONSKA TENDA SA ALUMINIJSKIM RUKAMA KOJE SU POD OPRUGOM , OTPUŠTANJEM

PLATNA SE OTVARA I UVIJEK PLATNO DRŽI ZATEGNUTO .