Bazenski prekrivači

  • Home
  • /
  • Bazenski prekrivači

BAZENSKI PREKRIVAČI NAMJENJENI SU ZA ZAŠTITU U ZIMSKIM UVJETIMA. IZRAĐUJU SE OD NEPROZIRNIH PVC MATERIJALA KOJI SU SA DONJE STRANE CRNE BOJE KOJA ONEMOGUĆAVA STVARANJE ALGI.

GORNJA STRANA POKRIVALA MOŽE BITI PO IZBORU NARUČITELJA TE JE OBIČNO PLAVE ILI ZELENE BOJE.